0

პიზდეცოლოგია

მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ადამიანის სექსუალობას, მის როგორც ნორმალურ, ასევ გვერდით მხარეებს.

-კოა, როგორ შეაფასებთ პელეს ტრეკს "სუსტებს განსაცდელი ელით"
-პიცდეცოლოგია :დ:დ:დ:დ