0

ვირის აბანო

ციხე, ადგილი სადაც არავის ურჩევენ მოხვედრას, ეს გამოთქმა გამოიყენება შუახნის მამაკაცების მიერ ახალგაზრდებისთვის რჩევის მიცემის დროს.

-ნახავ მერე ვირის აბანოში რო ამოგაყოფიებენ თავს!