0

აზრზე მოსვლა ხიდზე გავლა.

ადამიანის მიერ საკუთარი პიროვნების, შესაძლებლობებისა და უნარების გაცნობიერება. ასევე ფიქრი საკუთარ „მეზე“, მდგომარეობაზე, საქციელზე, წარსულ მოვლენებზე.
როგორც წესი, ეს პროცესი ჩვენს ხელთ არსებულ ცოდნასა და წარსულში მიღებულ გამოცდილებაზეა დამოკიდებული.

ე ბიჭო, აზრზე მოდი ხიდზე გადი!