0

რა სიტყვებს მიკონტროლებ გაგხსნი შუაზე

განდონა ბავშვის მიმართავა მეორე განდონა ბავშვის მიმართ, როდესაც მეორე განდონა ბავშვი პირველს ყვეა სიტყვაზე "ეღადავება"

-ალიო ხოო ნიი როგორხარ?
-რა როგორხარ, ბიჭო წესიერად მოიკითხე (გვერძე უდგას და ამსიტყვებით ცდილობს გააღადაოს)
-რა სიტყვებს მიკონტროლებ გაგხსნი შუაზე