0

დაძახებულია

იტყვიან პიროვნებაზე, რომელიც აპირებს ქურდობას და მას ამისათვის უკვე აქვს გავლენიანი ქურდების მხარდაჭერა.

ბიჯო მაგას დაძახებული აქვს, დღე-დღეზე ელოდება.