1

ლიმონი

ლიმონი გამოიყენება საფეხბურთო სამყაროში მყოფი პირების მიერ, მილიონის შემოკლებულ ფორმად.

-კანკავა რამდენ ლიმონს იღებს ძმა?
-რავი ერთი 2-3 ლიმონი ექნება მაგას.