0

ნისია სხვისია

ჯადოსნური ფრაზა, რომელიც უკანასკნელ არგუმენტს აცლის ადამიანს, რომელიც ცდილობს გამყიდველის დაყოლიებას მისცეს მას ნისად ნივთი. ამ ფრაზას ხშირად აკრავენ მაღაზიის მეპატრონეები (უმეტესწილად ე.წ ბუტკების) რათა მყიდველებს არ გაუჩნდეთ ფუჭი ილუზია იმისა, რომ მოცემულ მაღაზიაში რაიმე ნივთს ნისიად შეიძენენ.

ვერ მოქცემ რა ვქნა, ნისია სხვისა.