0

გააჯვი და სუნს გაყევი

„გააჯვი“-ს განვრცობილი ფორმა. როგორც წესი, გამოიყენება იმისთვის, რომ გამოთქმის ადრესატი მეტი სერიოზულობით მოეკიდოს სურვილს.

— აუ, რეზი, საკონტროლოს გადამაწერინებ?
— გააჯვი და სუნს გაყევი.