0

წკენტა

გამოიყენება, ძალიან ცნობილი ინტელექტუალურ-გასართობი ბანქოს თამაშის "ჯოკრის დროს". ეს დიალექტი უმეტესად გვხვდება ღრმა სოფლებში ან სოფლებში ღრმად ჩარჩენილებში (სულ ერთია) და აღნიშნავს აგურს.

(მოჯოკრა) - მაღალი წკენტა.

1

წკენტა

ბანქოს ერთერთი ფერის - აგურის სინონიმი, გავრცელებულია რეგიონებში.

- ვიში წკენტა!
- რა???
- მაღალი აგური რა!
- აა, აჰა ძმაო...