0

გვარს ნუ აგინებ...

გამოიყენება მაშინ როდესაც ორი ადამიანის კონფლიქტში ერევა სხვა და ერთ-ერთ მხარეს ეუბნება ამ ფრაზას, რადგანაც დედამისიც ამ გვარზეა.

-შენი გვარი მოვ...
-გვარს ნუ აგინებ დედაჩემის მაგ გვარზეა