0

წყვილი მინდა

ფრაზა გამოიყენება ნარდის თამაშის დროს, როცა მოთამაშე აგბს და იმედი აქვს, რომ დუშაში ან სხვა მაღალი წყვილი გაუგორდება, მაგრამ იაგანი უგორდება რასაც მოყვება კამათლის მიმართ გინება

- მიდი რა წყვილი მომე
ფუ შენი იაგანი და შენი კამათლობა მო***ან