0

ერთი მოჯმა

გამოიყენება უკმარისობის, სიმცირის, სისუსტის აღსანიშნავად. თუ ადამიანს ამ სიტყვით ამკობენ მისი სულის სისპეტაკე ყლეზედაკიდებულ მდგომარეობაში რჩება.

1. - გაჩითე ის დედისმტყვნელი ფაქტი? - ჰო მარა ერთი მოჯმაა, სასტავს არ გვეყოფა. 2.-იმ დღეს მაგარი ნაშა ავაგდე. - კაიიი... ატრაკებ ვინ შემოგხედავდა ერთი მოჯმა ხარ.

0

ერთი მოჯმა

გავრცელებული საზომი ერთეული, რომელიც გამოიყენება ნებისმიერი საგნის ზომის ასაღწერად.

1. *შედის მაღაზიაში*
“ერთი მოჯმა Rc კოლა თუ შეიძლება”
2. “ისე გახდა, ერთი მოჯმაა დარჩენილი” და სხვ.