0

თქვენთან ერთად, თქვენიანად

როდესაც ჭიქით ხელში მდგარი ბიძერი ილოცება / ამ ფრაზას მისი ,, სფიჩის" დროს შიგადაშიგ აკვეხებ.

თქვენიანად , მურთაზი ბიძია !
ყველაფერი ყოფილიყოს ,, ზაიმნა"
აბა რაა.....