0

სუბოტა-ვასკრესენია

სიტყვა რომელიც აღნიშნავს კვირის ბოლოს ანუ უქმე დღეებს. გამოყენების ასაკი 50 წლიდან იწყება.

-როდის ისვენებ???
-სუბოტა-ვასკრესენია!