0

შოფერი

სიტყვა ფართოდ გამოყენებადია მოხუცებში და ნიშნავს მძღოლს.

-მამამისი ტაქსის შოფერია!