0

როგორ ხარ ლამასო?

გოგონების ტიპიური გაცნობის/დაკერვის მცდელობა რომელთაგანაც 99.9% დაიგნორებული ან წარუმატებელია. რაც შეეხება 0.1%..იმედი არასდროს კვდება.

აუ ნახე რალამაზი გოგოა მოდი მივწერ.

-როგორ ხარ ლამასო?
-seen 17:49PM