0

ზაჟიგალკით არ შეიძლება

ეუბნებიან ადამიანს, რომელიც ეკლესიაში სანთელს ანთებს სანთებელით(ე.წ ზაჟიგალკით). ასევე აკრძალულია საკურთხის სუფრაზე "ზაჟიგალკით" სანთლის ანთება.

ა არ ქნა, ზაჟიგალკით არ შეიძლება.