0

პეპელა პეპელა

ამას ამბობენ "ქურდის ზონაში" თამაშის დროს როცა ვინმე გაიცინებს და თუ ვინმე გაიქცევა "კალიდორი" ემუქრება

პეპელა პეპელა პეპელა უნდა თქვათ სამჯერ და "წიხლებისგან" და "მუშტებისგან"თავიეუფალი ხარ