2

რიგაზე მიგაზე და მოვალ

ფრაზა გამოიყენება ძირითადად ვაკის ტერიტორიაზე. როდესაც ორი მეგობარი(ან უფრო მეტი მეგობარი) რიგის ქუჩაზე მიდიან ორი სხვადასხვა მანქანით და ცდილობენ შეხვედრა პოეტურად დათქვან

-რიგაზე მიგაზე და მოვალ
-კაი