0

რამე არ გავაფუჭოთ?

წინადადება, რომელიც გამოიყენება ძირითადად უბნის "ბირჟაზე" საღამოხანს რითაც მოსაუბრე მეტაფორულად გულისხმობს "ხომ არ დავლიოთ"

ჰე! რა ვქნათ რამე არ გავაფუჭოთ?