0

გამზისძირება

გაყლისძირების მსუბუქი ფორმა. ძირითადად, ადამიანს იყლისძირებენ, კაი კიშკას კიდევ იმზისძირებენ.

- პიურეს შეჭამ?
არა ტო, კაი ბიფსტროგანოვი გავიმზისძირე სახლში