0

ვინ ჩემი ყ..ეა

ანუ ის რასაც გაგიბედავს საკუთარი ყ..ე, ვერ უნდა გაბედოს აღნიშნულმა პიროვნებამ, რომელიც ამ სიტყვის ადრესატია

რატომ უნდა გავითვალისწინო, ვინ ჩემი ღლეა