0

დალევს ვინმე თუ გადავასხა?

ეს ფრაზა გამოიყენება მაშინ როდესაც სხვა ნივთიერება უფრო პრიორიტეტულია ვიდრე წყალი და ბოთლსაც რადიკალურად სხვა დანიშნულება აქვს.

---ეგ ყველაფერი კაი მარა ბოთლი?
---დაიცა ვიყიდი.
---დალევთ ვინმე თუ გადავასხა?