0

აუ მაგრად მშია ტო, იცეკვე...

ადამიანი ამბობს სამეგობროში რომ შია მისი მეგობრები კი საჭმლის მაგივრად ცეკვას სთავაზობენ რადგან ეს მათთვის უკეთესი ალტერნატივაა!

ადამიანი ამბობს სამეგობროში