0

თეთრი ბაყვები

მრავალრიცხოვანი ქართული გინებების ერთ ერთი დამხმარე ორგანო.

შენი დედის თეთრ ბაყვებში შევათესლე.