0

მეტრა ოცია ნახტომში

ეს ფრაზა გამოიყენება მაშინ როდესაც ძალიან დაბალი ადამიანი ხდება დაცინვის ობიექტი

შეხედე შეჩემა მეტრა ოცია ნახტომში