0

ჩუანის ნარაგვინა

ეს მეგრული ფრაზა სიტყვა სიტყვით თარგმით ნიშნავს ქვაბს შენატაკებს
ძირითადად ეძახიან გოგოებს რომლებსაც ისეთი გარეგნობა აქვთ რომ გეგონებათ დიდი ქვაბი მოხვდათ

ნიაზე ამბობ ლამაზიაო ? წადი დაიკარგე ნებისმიერზე გეთქვა ოღონდ ამ ჩუანის ნარაგვინა ზე არა