1

ზანგი

მონა,რომელიც თავის დასაცავად ათასნაირ ყლეობას იტყვის და მათზე უფრო ყლეებს ჯერათ ამ ყლეობის

ფერადკანიანი არა ყლე