გენგიშაი - განმარტებები - ბიძერი
0

გენგიშაი

სიტყვა გამოიყენება აჭარაში და ნიშნავს დიდს, კომფორტულს

ნენვ რა გენგიშაი სალონი აქ ამ მაშინას