0

ჩემთვინ იმან

სიყტვა გამოიყენება მაგალ მთიან აჭარაში და ნიშნავს მე

-საბამ არაო მითხრაა
-ჩემთვინ იმან კი მითხრა