0

მთავარია კაცობაში არ ჩაიჭრა

უმეტესად გამოყენებულია იმ დროს როდესაც გამოცდიდან ჩაჭრილი გამოდიხარ

-რა ქენი?
-ჩაიჭერი
-გამოცდების დედაც მ@@@@@ნ! მთავაროა კაცობაში არ ჩაიჭრა

0

მთავარია კაცობაში არ ჩაიჭრა

გამოცდებში ჩაჭრილი მოსწავლეების დასამშვიდებლად მოგონილი ფრაზა, რომლიც მათი ნათესავების დასამშვიდებლად გამოიყენება.

მთავარია კაცობაში არ ჩაიჭრა, თორემ გამოცდაში ვინ არ ჩაჭრილა.