2

პახმელია

მდგომარეობა დიდი რაოდენობით ალკოჰოლური სასმელის მიღების შემდეგ.ამ დროს ადამიანი ფაქტიურად პარალიზებულია და უჩნდება ისეთი საკვების მიღების სურვილი,როგორიცაა მჟავე კიტრი და ჩიხირთმა

-მაგარ პახმელიაზე ვარ ამის დედა ვატირე.ჩიხირთმა გაასწორებდა ეხლა