0

კომპასით ჩამოთრეული

გამოიყენება სოფლიდან თბილისში გადმოსახლებულ ერთეულებზე, აქვს ნეგატიური კონტექსტი.

- ბელას დაურეკავს გოგო გუშინ ნიკასთვის...
- რა? რეებს ბედავს ეგ კომპასით ჩამოთრეული?!