0

ადე დაზოკოვდები

ბებიის საყვარელი წინადადება, რომელიც მიმართულია შვილიშვილის ტელევიზორიდან ასაგდებათ, რათა სერიალს ჩაუჯდეს.

ადე შვილო განიავდი დაზოკოვდები მანდ ჯდომით