0

მამაშენს ფუნჯი ება ?!

მოცემული ფრაზა გამოხატავს ბიჭის განცვიფრებას, რომელიც აღაფრთოვანა გოგოს არაამქვეყნიურმა სილამაზემ.

ნინი იმდენად ლამაზი იყო,რომ დავითი დაინტერესდა ება თუ არა ნინის მამას *#ე