0

ყ**ური საქციელი

სიტუაცია როდესაც მეზობელი მანქანით არის, ხელს აგიწევს და არ გაგიჩერებს.

ბარო ზურა ...