ქურდებს საზამთრო ძაღლებს კურკები - განმარტებები - ბიძერი
0

ქურდებს საზამთრო ძაღლებს კურკები

თამაშის ქურდი ზონაშის შემომსვლელი პირის მისალმება მოთამაშე ქურდების მიმართ

-ქურდებს საზამთრო ძაღლებს კურკები თქვენში პაპი რომელია
-ეს კაცი ბრაატ