0

დიშლარგირუმი

დიშლარგირუმი "ვაი შე ყლეო"-ს მსუბუქი ფორმაა, რომელიც პიროვნების საქციელისა და ქმედების მიხედვით ზუსტად აღსაწერად გამოიყენება.
ინსპირაცია აღებულია ქიმიური ელემენტის სახელიდან, ჰიდრარგირუმიდან.

მენდელეევს რომ ენახე, თავის ცხრილში შენ პონტში დიშლარგირუმს დაამატებდა.