0

სუსტებს განსაცდელი ელით!

იგივეა, რაც მოახლოებული სიკვდილის ქრონიკები. ამ ფრაზას ხშირად გამოიყენებენ რეპერები, რათა ნიჰილიზმი დათესონ
მოწინააღმდეგეში და მოახდინონ მისი დემორალიზება.

"სუსტებს განსაცდელი გელით, მოდის მგელი გადამალეთ ტანსაცმელი არ შეგრჩებათ მთელი."
ზემოთ მოყვანილ წინადადებაში კარგად არის ნაჩვენები იმ სისატიკის მასშტაბები, რომელსაც ეს ფრაზა(სუსტებს განსაცდელი ელით) იტევს.