0

მოაპოტნინა

ეს ქმედება ხშირად მოსდევს სიტყვებს "ნახე ეხა რა გავაკეთოს", შემდეგ რაც ხდება ყველასათვის ცნობილია. საერთოდ კი გამოიყენება დრიფტის ჩამანაცვლებელ სიტყვად უბნის "ბირჟებზე".

აუ რა მოაპოტნინა, მოაპოტნინე რა?!, მოვაპოტნინო?! და ა.შ.