0

ნაჭამი გამოვედი

ფრაზა რომლითაც თავს იძვრენ ძმაკაცის სახლში სადილობისგან.ხშირ შემთხვევაში კუჭი გიხმება მაგრამ მაინც მტკიცე უარზე ხარ.

ნიკა კარგის სუფი გავაკეთე ხომ არ გინდა?
არა იყოს ნაჭამი გამოვედი.(აქ მუცლის ბუყბუყი)