0

სუპიჭამია

ადამიანების კატეგორია,რომლებიც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში სუპის სუნს აყენებს

შე სუპიჭამია