0

გინდა შეგხრა?!

გამოიყენება კაცური კაცების მიერ,როდესაც გამოხატავენ საპირისპირო სქესის მიმართ ლტოლვას

შენ,მაგალითად არ გინდა ეხლა შეგხრა? ჩაგიკოკლოზინო