0

უზომოდ მიყვარხარ

უმეტესად ფეისბუქ კომენტარების დროს თუ შეხვდებით, სინამდვილეში "უზომოდ" მარტო ერთი უყვართ ხოლმე, თუმცა ფბ-ზე მოჟნა ყოველ მეორეს დაუწერო.

-მიყვარხარ
-მეც, უზომოდ მიყვარხარ.