0

სარი გითხრია

უსაშველო სიჯიუტის საბოლოო,ხელჩაქნეული,პასუხის უხეში ფორმა,რომლის კიდევ უფრო უხეში ფორმაა „სარი გითხრია ტ***ში“.

- მე არ ვიცი... რაც გინდა ის ქენი... სარი გითხრია ტ***ში...