0

ერთი მუჭა ყლე-ყვერი

უფროსი კაცები აბოლებენ პატარა ბიჭუნებს: როცა ერთი მუჭა ყლე-ყვერი გაგიხდება და მუჭაში აღარ ჩაგეტევა, მერე გახდები კაცი!

- ეს კი იზრდება, მაგრამ ხელიც მეზრდება და ვერ ვერ გამიხდა ერთი მუჭა ეს ჩემისა.