0

მკვდარს დაბანე?!

ძვირიან სიგარეტს რომ ამოიღებ ბირჟაზე ან რამე ეგეთს. რა იყო შეჩემა მკვდარ დაბანე?

ძვირიან სიგარეტს რომ ამოიღებ ბირჟაზე ან რამე ეგეთს