0

დოხტორი უნდა გამოხვიდე

ბებოების უპირველესი ნატვრა. ძირითადად ჰგონიათ, რომ მხოლოდ ამ პროფესიის დაუფლების შემდეგ შეძლებთ მათთვის წნევის გაზომვას.

,,ბებია დოხტორი უნდა გახდე, მომიარო. თან მერე წნევას გამიზომავ ხოლმე"