0

ჩუჩელა

ხშირად იხმარება ბიჭზე რომელიც არარი გაჩითული კაი სასტავში და აკლია ე.წ ქურდული მენტალიტეტი, არარი ვაჟკაცური.

შე ჩუჩელა