0

ჩემი კარგიც მოვს*ან

ფრაზა რომელსაც ძირითადად იყენებენ საკუთარი *ეობის განსამუხტად ამ დროს მოქმედი პირი სხვებს ასწრებს და განაიარაღებს მათ

ოხ ჩემი კარგიც მოვს*ან